learnings

online ondersteuning voor leidinggevenden | support en ligne pour des responsables

Tijdens de online sessies worden de learnings uit de sessie vastgelegd. Je kan ze hieronder vinden, ingedeeld per sessie.

Op die manier hopen we dat ook andere leidinggevenden hier inspiratie vinden en antwoorden op hun vragen om tijdens deze periode hun rol goed te kunnen opnemen.

en français

Zorgen dat het werk goed loopt | Assurer la bonne continuation du travail

Poll's of stellingen gebruiken bij online team-meetings om medewerkers uit te nodigen positie te nemen en te bevragen.

Goed hulpmiddel om er voor te zorgen dat:

 • De input van medewerkers kan binnengehaald worden
 • Niet steeds de teamverantwoordelijke aan het woord is
 • Er thema's bespreekbaar gemaakt kunnen worden

Volgende Quick and Dirty oplossing is erg behulpzaam:

 • Op een schaal van 1 tot 5:
  • 1 = helemaal niet mee eens
  • 2 = niet mee eens
  • 3 = neutraal
  • 4 = mee eens
  • 5 = helemaal mee eens
 • Vraag je teamleden om het aantal vingers op te steken dat voor hen van toepassing is
 • Bevraag de extreme antwoorden (de 1'jes en de 5'en)
 • Vraag de overige teamleden wie nog iets wil toevoegen of zijn score nog graag wil toelichten

Andere 5-punten schalen kunnen ook gebruikt worden:

 • 1 = vreselijk ongelukkig >>> 5 = dolgelukkig
 • 1 = rotslecht >>> 5 = extreem goed

En français


 • Naast online 1 op 1 overleg met medewerkers ook online team overleg inplannen.
 • Online koffie-pauzes organiseren om verbinding te krijgen, om het relationele en om het informele ruimte te geven.
 • Maak de beweging naar meer gedeelde verantwoordelijkheid. Niet alleen de leidinggevende is verantwoordelijk voor het resultaat en ook niet alleen de medewerker. We zijn samen veranwtoordelijk voor resultaten en gaan samen op zoek naar oplossingen als het niet onmiddellijk lukt of de resultaten er niet onmiddellijk zijn.
 • Maak echt voldoende ruimte maken voor relatie, niet alleen inhoud en resultaat. Vanuit verbinding is het makkelijker om in gesprek te gaan over het werk.
 • Eerste focus op de koffiepauze en daarna doorgaan op de inhoud.
 • De paradox scherp maken tussen vertrouwen en controle. Vertrouwen ontstaat vanuit initiele controle. Geven van vertrouwen is belangrijk maar ook durven controleren en deze paradox ook durven in dialoog te brengen met de medewerkers.
 • Belang van structuur en duidelijkheid in deze tijd. Vaste momenten waarop we met het team onlne samenkomen, vaste momenten waarop er 1 op 1 overleg is.
 • Durf je kwetsbaar op stellen, als je het zelf niet weet kan je samen in gesprek gaan en hier samen verantwoordelijkheid voor nemen.

En français

Zorgen voor het team | Prendre soin de l'équipe

In het Nederlands

 • Bien de structurer le contact, tant au niveau individuel que collectif
 • Demander ce que l'individu a besoin en termes de contact, fréquence, etc...
 • Ramener au grand groupe des choses discutées en individuel quand c'est utile pour tous de savoir (avec permission)
 • Idée de la 'pause café' en ligne
 • Miser plus sur la co-construction en cette période
 • Après le covid-19 : évaluer et adopter ce qui a été positif, intéressant, ...
 • Expliciter beaucoup plus votre vécu, votre ressenti, 'ce que vous avez derrière la tête', qui vous préoccupe, ...
 • Faire part de votre position dans un moment de groupe, par exemple sur la répartition du travail, la gestion de la 'pression', ...

Poll's of stellingen gebruiken bij online team-meetings om medewerkers uit te nodigen positie te nemen en te bevragen.

Goed hulpmiddel om er voor te zorgen dat:

 • De input van medewerkers kan binnengehaald worden
 • Niet steeds de teamverantwoordelijke aan het woord is
 • Er thema's bespreekbaar gemaakt kunnen worden

Volgende Quick and Dirty oplossing is erg behulpzaam:

 • Op een schaal van 1 tot 5:
  • 1 = helemaal niet mee eens
  • 2 = niet mee eens
  • 3 = neutraal
  • 4 = mee eens
  • 5 = helemaal mee eens
 • Vraag je teamleden om het aantal vingers op te steken dat voor hen van toepassing is
 • Bevraag de extreme antwoorden (de 1'jes en de 5'en)
 • Vraag de overige teamleden wie nog iets wil toevoegen of zijn score nog graag wil toelichten

Andere 5-punten schalen kunnen ook gebruikt worden:

 • 1 = vreselijk ongelukkig >>> 5 = dolgelukkig
 • 1 = rotslecht >>> 5 = extreem goed

En français


Starten met een check-in. Iedereen zijn verhaal eens laten doen. Hoe is het weekend geweest, hoe gaat het met jullie, trek je het? Niet onmiddellijk naat het werk gaan.

Uitnodiging om ook in gesprek te gaan met collega leidinggevenden, verder te gaan dan je eigen team en te voelen dat we gedeelde zorgen, bekommernissen hebben.

Gedeelde smart is halve smart. Deel met collega's en heb aandacht van het intermenselijke.

En français

Zorgen voor jezelf | Prendre soin de soi-même

In het Nederlands

en français