Het Kopmanwiel: een instrument om te werken aan energie en gezondheid in organisaties

25-11-2019

We leven in een tijd waarin we zien dat steeds meer mensen problemen ondervinden om voldoende energie te voelen voor de uitdagingen die het leven en het werk bieden.

Medewerkers worstelen met hun work-life balance, voelen zich moe, verliezen hun motivatie of vallen zelfs helemaal uit. Energie wordt ook steeds meer een probleem van organisaties, die op zoek zijn naar handvatten om het vraagstuk aan te pakken. Organisaties met een stevig gezondheids- en welzijnsbeleid hebben voordeel. Ze zijn succesvoller en een aantrekkelijke werkgever voor talent. Medewerkers met weinig energie zijn een hoge kost voor de organisatie. Be Well Perform Well. Om goed te kunnen presteren is het belangrijk om goed in je vel te zitten. Letterlijk en figuurlijk.

Meestal wordt er enkel aan energie gewerkt vanuit de psychosociale invalshoek, onze visie is dat dit soort vraagstukken een integrale aanpak nodig heeft die grondiger is en verder gaat. Optimaal welzijn ontstaat wanneer er voldoende energie is op mentaal, fysiek, relationeel en existentieel niveau. En wanneer die energie flexibel kan ingezet worden. Het is aan organisaties om hier een integraal plan voor uit te werken. We ondersteunen hen om een grondige analyse te maken en een integrale aanpak te ontwikkelen. Zo bouwen we samen aan gezonde plekken voor florerende mensen. Samen met de experts in ons Kopman-netwerk kunnen we ook bij de uitvoering van het plan op elk thema ondersteunen.