waar wij van dromen? gezonde toppers op gezonde plekken!

je organisatie in goede handen

Waar staan we voor?

Kopmannen en kopvrouwen met een missie

Onze droom

Het is onze droom dat de wereld een plek is waar mensen gezond zijn en zich goed voelen, zodat ze kunnen ontwikkelen en het beste van zichzelf kunnen laten zien.

Be well. Perform well.

Daartoe is een optimale beschikbaarheid en verdeling nodig van fysieke, mentale, relationele en spirituele energie. Dit kan bijvoorbeeld door bewust te kiezen voor een gezonde levensstijl, voldoende te bewegen, in te zetten op sterktes en talenten, te bouwen aan positieve relaties en zinvol werk te doen...

Onze missie

Onze missie bestaat erin de beschikbare kennis en kunde samen te brengen, en toegankelijk te maken voor organisaties, scholen en gezinnen.

Zo willen we mensen ondersteunen om bewuste en gezonde keuzes te maken, zodat zij een gezond, plezierig en betekenisvol leven kunnen uitbouwen.

Onze aanpak

  • Multidisciplinair: niemand kan alles, ook wij niet. Daarom brengen we in ons team experts op verschillende domeinen samen. Daardoor kunnen we wel alles.
  • Onderbouwd: iedereen heeft overal een mening over. Gelukkig is er ook nog wetenschap. Wij volgen die voor je op.
  • Doorleefd: alles wat we vertellen, doen we ook zelf. Behalve dat van de rode wijn.
  • Natuurlijk: is het normaal dat we rugklachten krijgen als we 8 uur per dag stil zitten? Is het normaal dat we mentaal uitgeput worden van zoveel stress? Natuurlijk!
  • Voor de fun: het is niet omdat we professionals zijn, dat het altijd serieus moet zijn. We werken met goesting. Altijd.

Namen en gezichten

Peter Beschuyt

Coach & orthomoleculair therapeut | Kessels & Smit

Peter coacht teams, professionals, managers en (top)sporters bij de ontwikkeling van hun talenten en een optimale verdeling van energie, zowel vanuit een mentale als fysieke invalshoek. Hij ondersteunt ook organisaties om een gezonder  en talentgericht beleid te voeren.

www.kessels-smit.com

www.peterbeschuyt.be

Matthias Haspeslagh

Emotiecoach | Assists

Matthias leert je de kracht van emoties begrijpen en gebruiken om bewuste keuzes te maken zodat je welbevinden, je gezondheid en veerkracht verhoogt.

www.assists.be

Ellen Schouppe

Performance & Sport Psychologist / Team Coach | Sport Minded

Ellen coacht topsporters, sportteams, maar begeleidt ook individuen en teams uit de bedrijfswereld in hun ontwikkeling naar de beste versie van zichzelf met als doel om topprestaties neer te zetten.

www.sport-minded.be

Joep Schuermans

Coach & adviseur | Kessels & Smit

Joep neemt graag teams mee op avontuur in de natuur om hen in contact te brengen met wat hen drijft. 'Be well, perform well' wil voor Joep zeggen dat je jezelf kent en weet wat er nodig is om in balans te blijven zodat je het best van jezelf kan laten zien.

www.kessels-smit.com

Olivier Fonteyn

Huisarts, sportarts & osteopaat | Medisch Centrum Rotselaar

Olivier leert je het hele lichaam optimaal te gebruiken en preventief te werken aan een betere gezondheid.

www.medischcentrumrotselaar.be

www.drfonteyn.be

Sofie Hendrickx

Coach & adviseur | Kessels & Smit

Sofie gelooft erin dat wanneer mensen zelfbewust het heft in eigen handen nemen, ze een gezonder en beter leven zullen leiden dat meer voldoening geeft. Hoe creëer je een werkbaar werkleven dat in balans is met wie je zelf bent? En hoe kan jouw lichamelijke wijsheid je hierbij helpen?

www.kessels-smit.com

Tim De Vilder

Kinesist & trainer | Peak Level

Tim De Vilder is licentiaat Kinesitherapie en Revalidatieweten-schappen. Hij volgde de postgraduaat opleiding Manuele Therapie, behaalde het BLOSO-diploma Trainer A Triatlon en focust zich op het begeleiden van sporters, clubs en bedrijven.

www.peaklevel.be

Koen Deblonde

Coach & adviseur | Kessels & Smit

Koen is er zeker van dat mensen  alles in zich hebben om hun grootste dromen waar te maken, gezond en gelukkig te zijn. Mensen bewust maken en in verbinding brengen met hun potentieel is zijn missie.

www.kessels-smit.com