wat kunnen we voor je doen?

samen bergen verzetten

Hoe wij graag samenwerken

Het eerste contact is een vrijblijvend, verkennend gesprek waarin we kennis maken met de organisatie en de ambities verder verkennen. Samen zetten we de eerste ideeën op papier. We werken altijd op maat van onze klant, zodat het plan van aanpak dat we uitwerken maximaal aansluit bij de ambities en de noden van de organisatie, de teams die erin werken én het individueel belang.

Kennismakingsgesprek

In het kennismakingsgesprek doen we samen de eerste aanzet voor een plan van aanpak. Om een goed plan te kunnen maken, is het van belang om een maximale betrokkenheid te hebben van de sleutelfiguren en stakeholders in de organisatie.

Het basisprincipe is dat we per definitie vanuit verschillende disciplines werken aan gezondheid en welzijn. Hierdoor gaan we een stap verder dan wat er meestal al gebeurt rond veiligheid, gezondheid en preventie op de werkvloer.

Principes van waaruit we graag samenwerken

Om een goede samenwerking op te zetten en impact te hebben in de organisatie, schuiven we een aantal principes naar voor. We hebben al geleerd dat deze principes van belang zijn om succes te hebben met de initiatieven die we samen nemen.

Maximale samenwerking

Wij zijn er niet op uit om zo veel mogelijk workshops te slijten aan je organisatie. Waar we naartoe werken, is om zo veel mogelijk gedragsverandering teweeg te brengen op een efficiënte en leuke manier. Zodat iedereen in de organisatie stappen om steeds meer gezonde keuzes te maken.

Als organisatie neem je het initiatief en ook de verantwoordelijkheid voor het traject. Je kan dus niet gewoon de inspanningen aan ons 'uitbesteden'. Door een productieve samenwerking op te zetten, gaan we tot het uiterste om je te ondersteunen om zo effectief mogelijk de gewenste doelen te bereiken.

Versterken van wat er al aanwezig is

Een gevoel van welzijn ontstaat wanneer je je goed in vel voelt. Om je goed in je vel te voelen heb je nood aan evenwicht op verschillende domeinen. Voldoende slaap, gezonde voeding en beweging gecombineerd met een aanvaardbaar niveau van stress, het gevoel zinvol bij te dragen en dat te doen in verbinding met anderen.

Samen onderzoeken we waar individuen en teams het vandaag al goed doen. Op de reeds geboekte successen als individu of als team gaan we verder bouwen. 

Uit het verder bouwen aan de successen zal namelijk de energie ontstaan om ook op andere domeinen een inspanning te leveren. Het waarderen en versterken van reeds geleverde inspanningen vormt het startpunt om goesting te laten ontstaan om ook andere uitdagingen aan te gaan die meer energie vragen.

Leren van en met elkaar

Leren van en met elkaar is verder bouwen op kennis en kunde die reeds aanwezig is in de organisatie en deze verder verspreiden door medewerkers aan te moedigen er samen initiatieven rond op te zetten.

In elke organisatie zijn er medewerkers die op het werk of privé reeds actief bezig zijn met gezonde voeding, beweging, vrijwilligerswerk...

We willen actief inzetten op het identificeren van deze medewerkers en hen uitnodigen om collega's te inspireren en hun ervaringen te delen. Zo zorgen we er niet alleen voor dat medewerkers die zich vandaag al inzetten op één of meerdere domeinen erkend/gezien worden, wat motiverend werkt, we zorgen er ook voor dat ze op een thema waar ze graag mee bezig zijn op de werkplek eens iets kunnen laten zien.

Daarnaast willen we ook de leidinggevenden die vandaag al actief inzetten op het welzijn van hun medewerkers en met hen over in dialoog gaan identificeren. Deze leidinggevenden erkennen en stimuleren om hun ervaringen te delen helpt om het thema te laten leven in de organisatie. 

Maar wat doen we dan concreet?

Wat we doen in organisaties verschilt van plek tot plek. Afhankelijk van de grootte en de cultuur die er heerst, zoeken we naar een gepaste aanpak.

Wat hebben we zo al gedaan?

  • sensibiliseringscampagnes met affiches, filmpje, gadget...
  • introductielezing over het thema dat gestreamd werd door de hele organisatie
  • ondersteuning van groepjes enthousiastelingen in de organisatie om initiatieven te nemen
  • leer- en beleefworkshops voor medewerkers rond verschillende gezondheidsthema's
  • vorming van leidinggevenden rond welzijn op het werk
  • ondersteuning van teams om een gezamenlijk doel te bereiken (bijv. Mont Ventoux beklimmen, 20km door Brussel lopen...)
  • advies aan en ondersteuning van HR en preventieadviseur om beleid verder vorm te geven
  • voedingsadvies aan het bedrijfsrestaurant
  • begeleiding van activiteiten rond gezondheidsthema's (sportactiviteiten, kookworkshops...)
  • een gezondheidsweek of gelijkaardig organiseren en begeleiden