Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek: een gezonde organisatie door mindfulness

06-09-2019

Opdracht

Een onafhankelijk onderzoeksbureau op het gebied van duurzame ontwikkeling is sterk begaan met de groei van haar medewerkers. De organisatie biedt daarom een integraal ondersteuningsaanbod voor ieders professionele ontwikkeling. Men wilde hierbij ook aandacht aan werkdruk besteden. Het management realiseerde zich dat de werksituatie veeleisend is en wilde medewerkers de nodige tools en inzichten geven om daarmee om te gaan.

De centrale vraag luidde: Hoe kunnen onze medewerkers, ondanks de toenemende druk, positief blijven en hun innerlijke helderheid en focus bewaren?

Aanpak

We begonnen met een bevraging van de medewerkers: Wat maakt dit thema écht belangrijk voor je? Zijn er zaken die je spannend vindt op dit gebied? Hoe ga je merken dat dit traject een verschil heeft gemaakt? Deze gesprekken hielpen ons om een programma op maat te ontwerpen én dit zette bij de deelnemers hun reflectie alvast in gang. Eigenlijk was het leerproces al begonnen.

We bouwden vervolgens een integraal programma met aandacht voor het fysieke, relationele, cognitieve, en spirituele. Om de drempels te verlagen bij de deelnemers startten we met de cognitieve bril: Wat zijn je leerdoelstellingen? Wat is stress? Waar komt mindfulness vandaan? Wat is het? Is er wetenschappelijk bewijs dat het werkt? Vervolgens creëerden we vertraging, namen bewust tijd voor deelnemers om naar hun innerlijke stem te luisteren en contact te maken met de lichamelijke kant door ademhalingsoefeningen, yoga en meditatie.

We werkten in kleine groepen die regelmatig een halve dag samen kwamen om te leren op verschillende manieren: in jezelf keren, in gesprek gaan met collega's, leren van ons als externe expert. De kleine leergroepen vormden een ideale context voor intervisie, de deelnemers brachten eigen casuïstiek mee en leerden van elkaar. Tussen de sessies door gingen ze op hun eigen werkplek aan de slag met kleine initiatieven: ieder op hun eigen manier.

Impact

Het bewustzijn rond welzijn groeide en deelnemers beseften het effect van langdurige stress op het lichaam en hun functioneren. Deelnemers leerden hun eigen alarmsignalen herkennen. En ze ontdekten hoe ze zelf een positieve invloed kunnen hebben op hun eigen welbevinden in plaats van 'geleefd' te worden door het werk. Medewerkers voelen zich daardoor zelfbewuster en beter in staat de toenemende druk van hun veeleisende context te hanteren.

Maar er gebeurde meer... Door dit traject werden thema's als stress en burn-out bespreekbaar in de organisatie. Er ontstond onderlinge herkenning: mensen voelden zich niet meer alleen in hun problemen en het vertrouwen groeide. Waardoor men ook elkaar beter ondersteunt om gezond te zijn en blijven.