Velt vzw: werk maken van welzijn met en voor het hele team

16-01-2020

Opdracht

Velt vzw is een organisatie met een 30-tal beroepsmedewerkers en een groot netwerk van leden en vrijwillige medewerkers. De aanleiding voor het eerste contact was de werkdruk in het team, dat als zeer hoog werd ervaren. Steeds meer medewerkers ervaarden moeite om alle ballen in de lucht te houden en regelmatig viel iemand voor korte of langere tijd uit. De vraag was om dit te onderzoeken en tot een actieplan te komen.

Aanpak

Gezien de relatief kleine omvang van het team, besloten we om met het hele team aan de slag te gaan, en niet met een werkgroep. In een eerste stap werd een teamdag opgezet rond de vraag: "Hoe gaat het met jou en hoe gaat het met ons?". Op deze verbindende teamdag werd, aan de hand van het kopmanwiel, het energieverhaal van de organisatie in kaart gebracht (de diagnose zeg maar) en anderzijds een actieplan opgesteld met 4 concrete strategische acties om het welzijn in het team te verhogen en de werkdruk te verlagen.

Voor elke actie werd een werkgroep samengesteld, die ermee aan de slag ging. Op het coördinatieoverleg werd de vooruitgang opgevolgd en afgestemd. Een aantal werkgroepen werden door ons verder begeleid en aanvullend werden inhoudelijke workshops aangereikt rond diverse thema's.

Impact

Het bespreekbaar maken van het welzijn heeft zuurstof gebracht in het team en voor vernieuwde verbindingen gezorgd. Werkgroepen gingen ambitieus aan de slag, vanuit het bewustzijn dat zij zelf veel kunnen beïnvloeden in de werkomgeving. Er werd geëxperimenteerd met nieuwe manieren van werken en overleggen. Er werden tools ontwikkeld om werkbelasting en draagkracht meer in evenwicht te brengen en gezocht naar manieren om de talenten van medewerkers nog meer aan te spreken.

Na deze eerste beweging werd de balans opgemaakt en nieuwe initiatieven genomen om het team weer een stap verder te brengen.