Loopbaanbegeleiding voor thuiswerkers

02-09-2020

Sinds het uitbreken van de covid-pandemie is thuiswerken in België de norm. Wie niet per se op de werkplek moet zijn, 'blijft in zijn kot'. Heel wat organisaties hebben er nu al voor gekozen om de maatregelen aan te houden tot het einde van het jaar of zelfs tot volgende zomer. Stilaan heeft iedereen min of meer een modus operandi gevonden en dienen andere vraagstukken zich aan, zoals "hoe houd ik een goede relatie met mijn collega's?", "hoe richt ik mijn job thuis zodanig in dat ik ook zorg draag voor mijn eigen welzijn?" En ook meer existentiële vragen, zoals 'waarom doe ik wat ik doe? En "hoe zit het met mijn loopbaan?"

Aandacht voor loopbaanvragen

Nu het thuiswerken langer duurt dan verwacht, beginnen steeds meer mensen zich geïsoleerd te voelen. Met de afstand komen dit soort diepgaande vragen naar boven en het verlangen om kritisch naar zichzelf en de eigen loopbaan te kijken. Zo ook bij de kaderleden in een grote organisatie, waar die behoefte werd opgepikt door het team van HR en L&D : "We wisten dat hier behoefte aan was, en wilden er als werkgever op inspelen. De nood bleek daarbij zelfs nog groter dan we dachten. Toen ik de uitnodiging voor de gloednieuwe loopbaanbegeleidingstrajecten met Kessels & Smit verstuurde, waren die binnen de twee uur helemaal uitverkocht."

Hoe ziet het traject eruit?

We bouwden online loopbaanbegeleidingstrajecten voor groepen van 12 collega's. Medewerkers worden hier live begeleid om op een gestructureerde manier na te denken over zichzelf en hun loopbaanpad.

De vijf loopbaancompetenties (Meijers & Kuijpers, 2006) en een sterke punten-georiënteerde aanpak vormen het kader. Tijdens de bijeenkomsten wordt ingezet op (1) kwaliteitenreflectie, (2) motievenreflectie, (3) loopbaansturing, (4) werkexploratie en (5) netwerken.

Het traject vindt volledig plaats in een digitale leeromgeving en bestaat uit drie onlinebijeenkomsten met tussentijdse verwerkingsopdrachten:

  • Introductiesessie (1,5 uur): in kaart brengen van het loopbaanvraagstuk
  • Verdiepingssessie (3 uur): exploreren van de loopbaan tot nu toe en het verder exploreren van talenten en competenties, vandaag en in de toekomst.
  • Actiesessie (1,5 uur): omzetten van loopbaanambities in een actieplan.

Met het actieplan in de hand gaan de kaderleden in eerste instantie in gesprek met hun leidinggevenden over hun loopbaan en ontwikkelingsambities. Gelijktijdig met de loopbaantrajecten bieden we ook workshops en intervisies aan voor leidinggevenden, om hen te ondersteunen bij het voeren van goede loopbaangesprekken met hun medewerkers.

Beweging

Het feit dat dit alles online gebeurt, blijkt geen belemmering voor de deelname van mensen en ook niet voor het effect. Er komt van alles in beweging: "We verlagen hiermee de drempel in de organisatie om te spreken over loopbaanambities. Leidinggevenden slagen erin om hun rol op te nemen en zowel ondersteunende als uitdagende loopbaangesprekken te voeren. Soms kan het ook heel snel gaan: er zijn al twee kaderleden die tijdens het traject intern van functie veranderd zijn."