Christelijke Mutualiteiten: (leren) leidinggeven in tijden van crisis

08-06-2020

Leidinggeven in tijden van deze crisis, hoe doe je dat? Niemand weet het, dit is echt nieuw voor iedereen. Niet eerder maakten we mee dat er zoveel werk van thuis uit gebeurt. We zijn dus met z'n allen, zowel medewerkers, als leidinggevenden én als organisaties in het geheel, op volle kracht aan het leren en pionieren.

Een grote verzekeraar vroeg zich af: hoe kunnen we het leer- en zoekproces van onze leidinggevenden ondersteunen en versnellen? Afdeling A kan leren van wat in afdeling B al blijkt te werken. Dat helpt alle betrokkenen en versterkt ons als organisatie.

Aanpak

Gezien de setting was direct duidelijk: dit worden online inspiratiesessies. Om voor het ontwerp focus aan te brengen gingen we eerst op zoek naar de thema's die voor mensen relevant waren. Waar zat de behoefte? Dat bleek al veel los te maken: de herkenning dat anderen met hetzelfde aan het puzzelen waren werkte verbindend en gaf energie. Er kwamen drie grote thema's naar boven: het werk online organiseren, zorgen dat het team een team blijft en aandacht houden voor ieders welzijn in deze crisistijd.

Die laatste liep als een rode draad overal doorheen, omdat het op afstand werken zo intensief is. "Mijn hersens koken na een dag online" zei een van de leidinggevenden. En zo was het ook voor hun medewerkers. Online vergaderen wordt snel alleen functioneel en inhoudelijk. Het tempo is hoog en het vraagt veel focus, dus mentale energie. Als je het relationele echter geen aandacht geeft, gaat het mentale uiteindelijk ook niet meer goed. Online platformen zijn er dus ook voor sociaal contact en interactie. Een online koffieklets is waardevol.

Dit soort inzichten deelden de leidinggevenden onderling. Bovendien lieten we ze met een aantal oefeningen zelf direct ervaren hoe je het relationele een plek kunt geven in een online meeting. Een eenvoudige check-in bijvoorbeeld met vragen als: "Hoe gaat het vandaag met je?" en "Hoe doe jij dat, werken combineren met kinderen thuis?". Zo kreeg iedereen direct gevoel bij hoe dit werkt en een idee voor hoe ze het zelf nog meer konden toepassen. En we boden theorie, in dit geval gaf het [Kopmanwiel] houvast om te kijken naar alle aspecten van het welzijn van henzelf en hun team: mentaal, fysiek, relationeel en existentieel.

Zo ontstond een krachtige mengeling van persoonlijke ontmoetingen, ervaringskennis delen en inhoudelijke inspiratie van buiten. Alle drie hadden waarde om het leerproces te versnellen. Dat wat je zelf kunt ontdekken op Youtube, blogs of boeken moet je zelf uiteindelijk toch altijd omzetten naar je eigen praktijk. De kleinschalige, interactieve sessies hielpen daar enorm bij. Mensen brachten hun eigen ervaringen en vragen in en ze helpen elkaar met het omzetten van inspiratie naar de eigen praktijk. We werkten met kleine groepjes van 4 tot maximum 8 mensen in sessies die 1,5 tot 3 uur duren. Bij de langere sessies natuurlijk met pauze, waarin we mensen letterlijk even in beweging brachten.

Impact

Aan het eind van een sessie waren deelnemers vaak verrast: "Het was zo anders dan een webinar! We zijn actief bezig geweest." Iedereen voelde ruimte voor zijn of haar eigen verhaal. Er ontstond daarmee niet alleen door de inhoud, maar ook door de vorm een nieuw referentiepunt van hoe het ook kan: werken en leren online. Een belangrijke impuls voor zowel ieders persoonlijke leerproces als dat van de hele organisatie.