kopman

by kessels & smit

laat ons gezonde plekken voor florerende mensen creëren

Om optimaal te kunnen functioneren, is het nodig om voldoende energie te hebben op vier domeinen: mentale, fysieke, relationele en existentiële energie. Die energie moet ook op een goede manier verdeeld zijn. Op elk van deze terreinen kun je bewust keuzes maken om de balans te houden zodat je energieniveau hoog blijft. Wie veel energie gebruikt op één vlak, heeft vaak een tekort aan energie op andere vlakken.

Organisaties worden steeds vaker geconfronteerd met vraagstukken die met energie te maken hebben. Medewerkers worstelen met hun energie of ervaren een energielek. Vaak is de aandacht eenzijdig gericht op wat er in het hoofd van mensen gebeurt, en wat er tussen mensen gebeurt.

Een integrale aanpak is noodzakelijk, die naast het mentale en het relationele, ook aandacht heeft voor de fysieke energie en de existentiële energie.

We ondersteunen organisaties om gezondere plekken te worden om samen te werken, te leven en te leren. We werken zowel in de publieke sector, in bedrijven als in het onderwijs.


Maak kennis met het kopmanwiel, onze visie op energie en gezondheid:

de laatste blogberichten

Onderwijstijdschrift KLASSE heeft altijd al een bijzonder oog voor thema's die er echt toe doen in het onderwijs. Voor de uitgave van maart over stress en burn-out(preventie) interviewden ze veerkrachtexperte Elke Van Hoof en kopman Peter Beschuyt over energiehuishouding bij leraren en directies. Fier dat we zo met Kopman mogen bijdragen...

Hoe kan je toch goed voor jezelf blijven zorgen in deze uitzonderlijke omstandigheden? Met deze 16 tips kan je alvast meteen aan de slag.

ons nieuwe boek is uit!

Waarom ben ik zo moe?

Waarom zijn we zo moe? Maar vooral: hoe krijgen we meer energie? Ieders energiebalans werkt op een andere manier. De ene krijgt energie van een uurtje stevig sporten, de ander door een goed boek te lezen. Maar heb je ook al gemerkt dat je energie kan halen uit een fijne avond met vrienden of door je te engageren voor een goed doel?

We schreven dit boek voor iedereen. Het leert je de juiste keuzes maken over jouw unieke energiebalans, afhankelijk van jouw persoonlijke behoeften en doelen. We belichten samen met acht experts vier domeinen van de menselijke energie: fysieke, mentale, relationele en existentiële energie. Hun inzichten leren je om meer grip te krijgen op de energie die je al hebt, en om die hoeveelheid beschikbare energie te vergroten.

Peter Beschuyt & Katrien Massa, 2021, uitgegeven bij Borgerhoff & Lamberigts

Ook te koop in elke boekhandel!

onze aanpak

van, met en voor de organisatie

We zetten mee een proces op om een grondige analyse te maken van het welzijn en gezondheid in de organisatie. Van hieruit wordt een beleid uitgetekend en een integraal actieplan opgezet. Vervolgens leveren we ook de nodige expertise en ondersteuning om het actieplan uit te voeren.

Wij maken het verschil door onze integrale aanpak: we gaan tegelijk aan de slag met de mentale, relationele, fysieke en existentiële component van energie. Hierdoor ontstaat een duurzaam en effectief resultaat.

 • Energie en gezondheid zijn een gedeelde verantwoordelijkheid van de organisatie en het individu
 • Ze zijn de basis voor duurzame samenwerking, ontwikkeling en excellente prestaties
 • Het energievraagstuk is fundamenteel en complex, waardoor een integrale aanpak nodig is
 • Het is nodig om de bewustwording te vergroten, maar ook om ondersteuning te organiseren
 • De organisatie van de toekomst, die een aantrekkelijke werkgever is, ziet het strategisch belang van een gezonde plek te creëren voor florerende mensen

wat kunnen wij?

 • Meten is weten
 • Welzijnsmeting met betrouwbare en valide vragenlijsten
 • Adviseren over de situatie as is en to be, zowel wat de verantwoordelijkheid van de organisatie betreft, als langs de kant van medewerkers
 • Weten is meer dan weten: participatief kwalitatief onderzoek om de cijfers betekenis te geven
 • Impactonderzoek om de progressie te evalueren
 • Helpen opzetten van een beleid en actieplan
 • Coaching bij het opzetten van een eigen beleid en actieplan
 • Advies over mogelijke acties op organisatieniveau
 • Advies over een ondersteuningsaanbod op medewerkersniveau
 • Begeleiding en ondersteuning
 • Coaching en advisering van de verantwoordelijke Welzijn en Gezondheid op het werk
 • Specifieke interventies bij risicogroepen
 • Inhoudelijke begeleiding door multidisciplinair expertenteam

wat zijn onze sterktes?

Door onze constellatie en onze achtergronden, zijn we een bijzonder team, dat kan ondersteunen op alle terreinen, zowel op de inhoud als op het proces:

 • We werken integraal: op het mentale, fysieke, relationele en existentiële domein
 • We werken multidisciplinair: arts, psychologen, bewegingswetenschappers, voedingsspecialisten, coaches... Allemaal toppers in hun vak. Rond elk vraagstuk bouwen we een team met de disciplines die hiervoor nodig zijn.
 • We werken op maat: we hebben geen off-the-shelf oplossingen die je gewoon aankoopt. We ontwerpen een traject op maat, samen met de klant
 • We zetten samen een proces van organisatieontwikkeling op. We brengen niet enkel inhoud binnen.
 • We passen ons aan aan wat er al is in organisaties, en proberen dat te versterken. Dat is volgens ons belangrijk om de initiatieven te verduurzamen in de organisatie.
 • We verbinden onze klanten met elkaar in een lerend netwerk: de kopgroep. Omdat continue inspiratie belangrijk is en omdat wij in de unieke positie zitten om dat te kunnen aanbieden.

aankomende activiteiten

The Body Talks

30-04-2021

Ilfaro en Kopman (Kessels & Smit) organiseren een reeks van 7 dagen om meer flow, coherentie en balans te ervaren. In deze drukke tijd gaan we vertragen en alle aspecten van menszijn in ons lichaam voelen en voeden.

De Kopgroep

12-02-2021

We zijn gestart met een nieuw lerend netwerk rond welzijn: De Kopgroep. Dit lerend netwerk, dat inhoudelijk vertrekt vanuit het Kopmanwiel brengt professionals samen die van hun organisatie een gezonde plek willen maken. En die hierin willen leren van anderen.

Welzijn en gezondheid zijn belangrijke thema's vandaag in organisaties. Maar hoe begin je eraan? Hoe kan je welzijn in je organisatie bevorderen? We ontwikkelden het kopmanwiel om op een integrale manier aan de slag te gaan en dat delen we graag in deze sessie.

samenwerking in de praktijk

altijd op maat van de organisatie

We willen je graag meer inzicht te geven in de trajecten of activiteiten die wij kunnen opzetten voor de organisatie en haar medewerkers. Hieronder geven we een aantal voorbeelden, manieren waarop wij vandaag vaak werken. Uiteraard houden we van innovatie, en bouwen we graag met samen een andere vorm uit!

Sensibiliseringsactie: dag/week van het gezonde werk

 • Creatieve en prikkelende manier om met een knal alle medewerkers bewuster te maken van hun gezondheid op het werk, wat zij daar zelf in kunnen doen en hoe de organisatie hier mee voor zorgt
 • Combinatie van workshops, lezingen, fysieke activiteiten, gerichte communicatie en creatieve omkadering

Workshopaanbod voor medewerkers

 • Bieden medewerkers de kans om op verschillende terreinen bij te leren hoe ze zelf gezondere keuzes kunnen maken
 • Zelf-analyse workshop van ½ dag om de eigen energieverdeling in te schatten en een persoonlijk actieplan op te maken
 • Inhoudelijke workshops van 90 minuten tot een hele dag rond uiteenlopende thema's: eigen talenten ontdekken, gezond beginnen sporten, wat is gezonde voeding, progressieve relaxatietechnieken, ademhalingstechnieken, omgaan met perfectionisme, intermittent living, ergonomie, wat kunnen we leren uit de topsport, wat is stress en hoe werkt het in je lichaam, hoe zorg je voor een goed bioritme...

Intensieve en integrale begeleiding van een team

 • Bijvoorbeeld directie- of managementteam of specifieke doelgroepen
 • Langdurig en integraal traject: alle verschillende facetten van welzijn en gezondheid komen aan bod en in actie omgezet
 • Traject van 6 maand tot een jaar, 1 sessie per maand met tussentijdse opdrachten
 • Meting en doelstelling vooraf, evaluatie achteraf

Teamdag rond energie en gezondheid

 • Boeiend thema om als team bij stil te staan als teambuildingsactiviteit
 • Gericht op de vraag: "hoe is het met elk van ons en hoe kunnen we het voor elkaar beter maken?"
 • Elk individu maakt persoonlijke analyse en actieplan
 • Het team onderzoekt samen hoe ze als groep voor en met elkaar een gezondere plek kunnen creëren om in te werken (contextfactoren) en maakt een actieplan op

Coaching van medewerkers, individueel of als groep

 • Gericht begeleidingsaanbod voor medewerkers die worstelen met hun energiebalans of energiemanagement willen gebruiken om te optimaliseren of excelleren
 • Individuele coaching of begeleiding in kleine groep
 • Gericht op het aanreiken van reflectie-instrumenten die leiden tot een begeleid actieplan
 • Meestal in 3 à 4 sessies

voorbeelden van ons werk

Sinds het uitbreken van de covid-pandemie is thuiswerken in België de norm. Wie niet per se op de werkplek moet zijn, 'blijft in zijn kot'. Heel wat organisaties hebben er nu al voor gekozen om de maatregelen aan te houden tot het einde van het jaar of zelfs tot volgende zomer. Stilaan heeft iedereen min of meer een...

De Corona-pandemie zette veel organisaties op hun kop, niet het minste in de zorg. Bij ZNA vroeg de quarantaine om een ingrijpende verandering in de manier waarop teams functioneerden. Teams werden tijdelijk versterkt met bijkomende medewerkers of net afgebouwd. Werken op afstand werd de norm voor ondersteunende diensten terwijl operationele zorg...

Leidinggeven in tijden van deze crisis, hoe doe je dat? Niemand weet het, dit is echt nieuw voor iedereen. Niet eerder maakten we mee dat er zoveel werk van thuis uit gebeurt. We zijn dus met z'n allen, zowel medewerkers, als leidinggevenden én als organisaties in het geheel, op volle kracht aan het leren en pionieren.

Velt vzw is een organisatie met een 30-tal beroepsmedewerkers en een groot netwerk van leden en vrijwillige medewerkers. De aanleiding voor het eerste contact was de werkdruk in het team, dat als zeer hoog werd ervaren. Steeds meer medewerkers ervaarden moeite om alle ballen in de lucht te houden en regelmatig viel iemand voor korte of langere tijd...

wie zijn die kopmannen?

Kopman is een netwerk onder initiatief van Kessels & Smit. Verschillende professionals uit verschillende disciplines uit verschillende organisaties komen er samen om organisaties te ondersteunen om gezondere plekken te worden om te leven en te werken.

Sterktes verbinden dus. Als netwerk verbinden we ook netwerken met elkaar, waardoor we een beroep kunnen doen op een gigantische groep experten. Zo kunnen we ondersteuning bieden op elk vlak waar gezondheid mee te maken heeft.

Onze baseline is Be well. Perform well. Omdat we erin geloven dat het nodig is om goed in je vel te zitten om goed te kunnen presteren. En omdat wetenschappelijk onderzoek dat bevestigt.

onze droom

Het is onze droom dat de wereld een plek is waar mensen gezond zijn en zich goed voelen, zodat ze kunnen ontwikkelen en het beste van zichzelf kunnen laten zien.

Be well. Perform well.

Daartoe is een optimale beschikbaarheid en verdeling nodig van fysieke, mentale, relationele en existentiële energie. Dit kan bijvoorbeeld door bewust te kiezen voor een gezonde levensstijl, voldoende te bewegen, in te zetten op sterktes en talenten, te bouwen aan positieve relaties en zinvol werk te doen...

onze missie

Onze missie bestaat erin de beschikbare kennis en kunde samen te brengen, en toegankelijk te maken voor organisaties, scholen en gezinnen.

Zo willen we mensen ondersteunen om bewuste en gezonde keuzes te maken, zodat zij een gezond, plezierig en betekenisvol leven kunnen uitbouwen.