kopman
by kessels & smit

Wij creëren gezonde plekken voor florerende mensen

Organisaties worden steeds vaker geconfronteerd met vraagstukken die met energie te maken hebben. Medewerkers voelen een tekort aan energie of ervaren een energielek. Vaak is de aandacht eenzijdig gericht op wat er in het hoofd van mensen gebeurt, en wat er tussen mensen gebeurt. 

Een integrale aanpak is noodzakelijk, die naast het mentale en het relationele, ook aandacht heeft voor de fysieke energie en de existentiële energie.

We ondersteunen organisaties om gezondere plekken te worden om samen te werken en te leven en te leren. Wat betekent het om gezond te zijn en hoe kunnen we omgevingen creëren waar mensen in kunnen floreren? 

Nu beschikbaar!

Dé toolbox om te werken aan je energie en gezondheid

Steeds meer mensen vinden het moeilijk voldoende energie te hebben om te kunnen omgaan met de uitdagingen in het leven en het werk. De nieuwe toolbox 'Word een kopman' helpt je om je bewust te worden van de manier waarop je omgaat met je energie.

Energietekort wordt ook vaker een zorg van organisaties. Deze uitdaging vraagt een integrale aanpak op mentaal, fysiek, relationeel en existentieel vlak. Be well, perform well: om goed te kunnen presteren is het belangrijk om gezond te zijn en goed in je vel te zitten.

Aan de hand van het Kopmanwiel maak je zelf een grondige analyse en een integraal actieplan. Zo breng je je eigen energie weer in een duurzaam evenwicht. En krijg je handvatten om van je organisatie een gezonde plek voor florerende mensen te maken.

De toolbox bestaat uit:
- een spelbord
- 52 kaarten
- een handleiding

Onze aanpak

De organisatie aan de slag met zichzelf

We zetten een proces op waardoor de organisatie een zelfanalyse kan maken over het welzijn en gezondheid in de organisatie. Van hieruit wordt een beleid uitgetekend en een integraal actieplan opgezet. Vervolgens leveren we ook de nodige expertise en ondersteuning om het actieplan uit te voeren.

Wij maken het verschil door  tegelijk aan de slag te gaan met mentale, relationele, fysieke en existentiële energie. Meer nog, door die integrale aanpak op te zetten, ontstaat er een duurzaam en effectief resultaat.

Analyse

Op basis van het kopmanwiel brengen we de verdeling van energie in de organisatie in beeld.

Beleid & actieplan

Een actieplan op maat met bijhorend welzijnsbeleid, gedragen door de organisatie.

Uitvoering

Versterken wat er is, opzetten wat er nodig is, met de ondersteuning van een multidisciplinair team

Benieuwd wat we voor jouw organisatie kunnen betekenen? Dat komen we graag persoonlijk en geheel vrijblijvend toelichten.

Onze visie

Be well. Perform well.

Om optimaal te kunnen functioneren, is het nodig om voldoende energie te hebben op vier domeinen: mentale, fysieke, relationele en existentiële energie. Die energie moet ook op een goede manier verdeeld zijn. Op elk van deze terreinen kun je bewust keuzes maken om progressie te boeken zodat je energieniveau hoog blijft. Wie veel energie verliest op één vlak, heeft een tekort aan energie op andere vlakken.

Mentale energie

Fysieke energie

Relationele energie

Existentiële energie

Meestal helpt het ook om verschillende acties te combineren. Zo kan het bijv. gebeuren dat je het moeilijk hebt (mentale energie) om alleen (relationele energie) naar de fitness te gaan om te sporten (fysieke energie). Door een vriend(in) te bellen (relationele energie) om samen te gaan lopen (fysieke energie) in de natuur (existentiële energie) vind je het mogelijk veel gemakkelijker (mentale energie) om te lopen. Slimme keuzes op één terrein hebben dus hun effect op andere terreinen!

Wie we zijn

Kopman is een netwerk onder initiatief van Kessels & Smit. Verschillende professionals uit verschillende disciplines uit verschillende organisaties komen er samen om organisaties te ondersteunen om gezondere plekken te worden om te leven en te werken.

Sterktes verbinden dus. Als netwerk verbinden we ook netwerken met elkaar, waardoor we een beroep kunnen doen op een gigantische groep experten. Zo kunnen we ondersteuning bieden op elk vlak waar gezondheid mee te maken heeft.

Onze baseline is Be well. Perform well. Omdat we erin geloven dat het nodig is om goed in je vel te zitten om goed te kunnen presteren. En omdat wetenschappelijk onderzoek dat bevestigt.

Onze droom

Het is onze droom dat de wereld een plek is waar mensen gezond zijn en zich goed voelen, zodat ze kunnen ontwikkelen en het beste van zichzelf kunnen laten zien.

Be well. Perform well.

Daartoe is een optimale beschikbaarheid en verdeling nodig van fysieke, mentale, relationele en existentiële energie. Dit kan bijvoorbeeld door bewust te kiezen voor een gezonde levensstijl, voldoende te bewegen, in te zetten op sterktes en talenten, te bouwen aan positieve relaties en zinvol werk te doen...

Onze missie

Onze missie bestaat erin de beschikbare kennis en kunde samen te brengen, en toegankelijk te maken voor organisaties, scholen en gezinnen.

Zo willen we mensen ondersteunen om bewuste en gezonde keuzes te maken, zodat zij een gezond, plezierig en betekenisvol leven kunnen uitbouwen.